Källor till edunomicuf.com.se

A

När vi valt ut källorna vi använt oss av har vi alltid utgått från tre punkter, de ska vara sakkunnugna, relevanta och opartiska. Källorna ska alltid vara relevanta till det ämnet vi berör och skrivna av personer som är utbildade och kunniga inom ämnet. Källorna vi använder oss av ska även vara opartiska och inte ha ekonominskt, politiskt eller liknande intresse i frågorna vi berör. Vi på Edunomic UF står bakom källorna vi använder oss av och har granskat dem utifrån vår yttersta förmåga. 

A

Lista källor:

Arbetsförmedlingen (https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/jobbansokan/skriva-cv 2019-11-18)

Bankgirocentralen (https://www.bankgirot.se 2019-11-17)

Ekonomifakta.se (https://www.ekonomifakta.se/ordlista/  2019-11-28)

Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/lagar/liten-laghund-2016-konsumentverket.pdf 2019-11-07)

Kronofogden (https://kronofogden.se/betalningsanmarkning.html 2019-11-20)

Metro Jobb (https://www.metrojobb.se 2019-11-14)

Skatteverket (https://skatteverket.se 2019-11-31)

Upplysningscentralen (https://www.uc.se/personupplysningar/ 2019-11-09)