< Tillbaka till förra utbildningen

Ska jag redan börja pensionsspara?

Vad är pension?

Börjar du känna dig gammal? Pensionen är pengarna som du ska leva på när du har kommit till den perioden i livet då du slutar jobba. Den består av tre delar:

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Eget sparande

Allmän pension

Denna typ av pension är en statlig pension som Pensionsmyndigheten tar hand om. Alla som arbetar i Sverige och har en inkomst tjänar in en allmän pension. Enkelt beskrivet så grundas den på alla inkomster som du betalar skatt för.

Hur fungerar den?

Varje år läggs 18,5% av din lön och andra skattepliktiga inkomster till allmän pension. 16% går till inkomstpension och den mindre resterande delen, 2,5% går till premiepension. (Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet).

Orange kuvert

När du har börjat tjäna din allmänna pension kommer du årligen att få ett orange kuvert - ett årsbesked för din allmänna pension där du bland annat ser hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension.Tjänstepension

Denna pension betalas ut av din arbetsgivare. 9 av 10 anställda har tjänstepension. Alltså är det inte alla som har tjänstepension och det är därmed viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig.

Hur fungerar den?

Tjänstepensionen ser olika ut beroende på var du är anställd. Oftas bestäms den i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund men kan även bestämmas direkt med dig som anställd.

Är det viktigt?

Utan tjänstepension får du enbart allmän pension från staten vilket kan innebära en låg pension, därför är det viktigt att ha tjänstepension. En annan anledning varför det är viktigt är för att tjänstepensionen innehåller viktiga skydd som t. ex sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

En högre lön och yngre ålder resulterar i att en större del av din totala pension kommer bestå av tjänstepension.

Extra viktigt!

Om du har tjänstepension via kollektivavtal betalar din arbetsgivare till din pension varje månad. Om du har ett annat avtal med din arbetsgivare så är det smart att kolla hur mycket av din lön som går till din pension.

Ingen tjänstepension?

Om du inte har tjänstepension så det smart att kolla med din arbetsgivare om möjligheten finns att få det. Om inte så kan du börja med eget sparande till pensionen om möjligt. Pensionsmyndigheten rekommenderar att 4,5% av ens lön upp till 40 250 kr/mån bör gå till pensionen.

Eget sparande

Även om du har tjänstepension har du fortfarande möjligheten att spara privat till din egna pension. Detta kallas för Eget sparande. När du sparar till din framtida pension så är det viktigt att tänka långsiktigt, och det finns huvudsakligen två sätt att långsiktigt pensionsspara på:

  1. Spara pengar på ett investeringssparkonto (ISK) - spara i aktier och fonder där du äger allt.
  2. Kapitalförsäkring - har nästan alltid någon typ av försäkring och ägs av ett försäkringsbolag. Dvs. aktierna och fonderna ägs inte av dig

Hur gör man?

Dessa två skaffar du hos din bank eller försäkringsbolag. Du har sedan möjligheten att välja vilka fonder och aktier som du placera dina pengar i. När du spara långsiktigt rekommenderar pensionsmyndigheten att du placerar dina pengar i globala aktieindexfonder där fondavgiften inte överstiger 0,40%.

Varför ska man spara på egen hand?

  • Om du inte har tjänstepension eller är egenföretagare så är det smart att spara till sin egna pension. Pensionsmyndigheten rekommenderar ca. 4,5% av din lön varje månad. 
  • Om du vill gå i pension tidigt och ha en bra pension så bör du spara själv om du vet att dina utgifter kan bli höga.

Se över din pension på pensionsmyndigheten

Hur skriver jag det perfekta CV:et? Ta reda på det här!