Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Omsättning

Det totala värdet på ett företags försäljning under en specificerad tidsperiod.

Patent

Att en person eller ett företag har ensamrätt till tillverkning av en uppfinning. Man söker patent till patentverket i varje enskilt land, I Sverige söks det hos Patent- och registreringsverket.

Prognos

Är en förutsägelse, bedömning eller uppskattning av hur något kommer utvecklas i framtiden.

Reporänta

Är den räntan som Riksbanken sätter till bankerna, det vill säga den räntan som bankerna får när de lånar pengar i Riksbanken. Reporäntan påverkar även räntan vi som tar lån hos banken, höjd reporänta → höjd ränta på lån från bankerna.

Riksbanken

Det är Sveriges centralbank. Riksbanken är en svensk myndighet som leds under riksdagen. Riksbanken bedriver penningpolitiken som beslutas i riksdagen. Riksbankens huvuduppgift är att kontrollera inflationen i Sverige. Riksbanken har även monopol på att trycka svenska sedlar och mynt.

Ränta

Är det effektiva priset på pengar som oftast beskrivs i procent. Räntan på ett lån är till exempel det som banken vill tjäna på när de ger ut lånet till dig. Räntan kan vara fast till en överenskommen procentsats eller rörlig som påverkas av exempelvis reporäntan

Ändra texten genom a

t

t klicka på Redigera i elementets ram.