Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Kollektivavtal

Är en nedskriven överenskommelse mellan en fackförening och en arbetsgivare eller arbetsgivarförbund med samma anställningsvillkor. 

Koncern

Ett samlingsbegrepp på ett moderbolag tillsammans med sina dotterbolag.

Konkurs

Ett företag som måste lägga ner sin verksamhet på grund av att de inte längre kan ekonomiskt frångå skulder, betalningar, etc. En konkursförvaltare betalar ut de tillgångar som finns till de skuldbelagda och borgenärer. Efter konkursen upplöses företaget.

Kredit

Man använder/förfogar andras pengar, exempelvis ett kreditkort använder du bankens pengar för att sedan betala tillbaka till banken. På detta sättet kan man skjuta upp betalningar och spendera pengar man egentligen inte har.

Lågkonjunktur

Motsatsen till högkonjunktur. När ett land befinner sig i lågkonjunktur understiger bruttonationalprodukten arbetet och kapitalet i landet. Lågkonjunkturer brukar förknippas med låg efterfrågan, ett svagt läge på arbetsmarknaden och ett inflationstryck som är lägre än normalt (deflation).

Lön

Avtalad betalning för utfört arbete. Lönen ska få folk att vilja arbete, utveckla och stanna på en arbetsplats. Lönen är priset för din arbetskraft.

Moms

Är en förkortning för mervärdesskatten, en skatt som tas på produktion, försäljning eller användning av varot och tjänster. För privatpersoner är momsen inkluderat i priset vi betalar för en produkt eller tjänst.

Nettolön

Är den lönen du får behålla efter betald skatt. Motsatsen är bruttolön.