Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Aktie

Är en ägarandel i ett aktiebolag. Akten ger dig den procentuella rösträtten till äganden på bolagsstämman. Aktiernas värde kan stiga och öka i värde beroende på utbud och efterfrågan.

Aktiebolag

Är ett företag som är en självständig juridisk person. Det innebär att det är företaget som är bundet till avtal och skulder och inte ägarna. Det finns privata och publika aktiebolag, de måste stoppa in 50 000 respektive 500 000 i registrerat aktiekapital. De publika aktiebolagen får erbjuda aktier att köpas av allmänheten.

Amortering

Är återbetalning av lån, lånet är kapitalet som lånats exklusive räntor och avgifter.  En återbetalning av ett lån brukar innehålla ränta, avgifter och betalning av lånet, amorteringen.

Avgift

En avgift är kopplad till en gentjänst, vara eller motprestation och är summan som detta värderats till.

Avkastning

Anges i kronor eller procent och är intäkterna under ett år minus kostnaderna av den totala tillgången.

Bankgiro

Är en svensk clearingorganisation som förmedlar pengar från en avsändare till en mottagare. Istället för att ge ut kontonummer har man ett bankgiro kopplat till kontot som man ger ut på fakturor etc. 

BNP

Bruttonationalprodukt, är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land, investeringar och export.

Budget

Ett sätt att göra en prognos över framtida ekonomiska in/utgifter. Ett verktyg för privatpersoner och företag att sköta ekonomin

Centralbank

Är en statligt institution som har monopol på att tillverka och ge ut sedlar och mynt. Riksbanken är sveriges centralbank och har även andra ansvar än tillverka sedlar och mynt.