Om oss på Edunomic UF

Vi är fyra elever på Norra Real som har valt att läsa kursen Entreprenörskap som såg ett stort problem i hur gymnasieelever hanterar sin privatekonomi. Vi lät gymnasieklasser i Stockholm svara på en enkät med enkla frågor kopplade till privatekonomi. När vi samanställde resultatet stämde det överens med vår teori till större grad än vad vi ville tro. Resultatet visade exempelvis att 46% inte viste hur man betalar en räkning/faktura och 72% inte följer en budget eller mall för att distribuera sin egna ekonomi.


Detta är något den svenska skolan har valt att blunda för och vi ser därför ett stort behov för en tjänst som erbjuder just hjälp för ungdomar att lära sig, utveckla och bli intresserade av sin privatekonomi. Vi kommer under vårt UF-år utveckla en digital interaktiv tjänst som ska hjälpa ungdomar att lära sig att ta hand om sin egna ekonomi på ett tilltalande sätt.

Ändra texten genom

att klicka på Redi elementets ram.

August Mårtenson

August har det yttersta ansvaret för att företaget går framåt och når sina mål enligt affärsplanen. Han är driven, vill alltid företagets bästa, är redo att lägga ner tid och arbeta hårt för att Edunomic UF ska gå så långt som möjligt. Han är även självsäker, rättvis och målinriktad vilket gör honom till en bra ledare och VD för Edunomic UF. August jobbar på SEB, vilket inspirerade honom till Edunomic UFs företagsidé om att utbilda ungdomar  inom privatekonomi.

Ändra texten genom att klicka på

Redigera i elementets ram.

Maximilian Schwinghammer

Maximilian ansvarar för att kartlägga efterfrågan och hur möjliga kunder uppfattar företaget. Han för en ständig dialog med användarna av Edunomic UFs tjänst, vår rådgivare och samarbetspartners. Detta för att optimera tjänsten samt se till att innehållet är lärorikt, korrekt och uppdaterat.

William Manns

G
G
William har det yttersta ansvaret att hitta rätt strategier för att nå ut till de målgrupper som kan ha nytta av Edunomic UFs tjänst. Utanför skolan jobbar han passande med försäljning, vilket är ett av hans större intressen! 
G
G

Ändra texten genom att klick

a på Redigera i elementets ram.

Malcolm Hedberg

Malcolm kommer ansvara för företagets budget, ekonomi och redovisning. Han är rätt person då han är strukturerad, nytänkande och får jobbet gjort. Han är en redig kille som är mer än samarbetsvillig och som vill se Edunomic lyckas.
G